Pisząc o profesjonalnych izolacjach membranami epdm myślę o ludziach, którzy zajmują się takimi izolacjami zawodowo czyli o:

  1. Architektach – z którymi współpracujemy na co dzień służąc pomocą w doborze najlepszego układu warstw, konsultując detale i rozwiązania szczegółów izolacji.
  2. Dekarzach – których szkolimy, doradzamy i służymy pomocą na etapie realizacji.
  3. Dystrybutorach – którym przekazujemy wiedzę o produkcie i możliwościach jego zastosowania.
  4. Inwestorach, Wspólnotach i Spółdzielniach Mieszkaniowych, przekazując wiedzę o produkcie, technologii, możliwościach zastosowania i ograniczeniach. Uczestnicząc w odbiorach, a także wykonując oględziny dachów i tarasów do remontu.

Bazujemy na membranach EPDM produkowanych w europejskich fabrykach koncernu Carlisle, czyli:

Oczka wodne, stawy kąpielowe, zbiorniki retencyjne

Oczka wodne i stawy kąpielowe najczęściej wykonuje się z membrany EPDM Ecolan grubości 1,0 mm lub 1,2 mm. W przypadku oczek wodnych płachta to najczęściej prostokąt długości do 23 m (wymiar należy podać z dokładnością do 10 cm) i szerokości która jest wielokrotnością 0,7m (2,8m; 3,5m ;4,2m ;4,9 m itd.)
Płachty układamy we wcześniej przygotowanym wykopie i wyłożonych włókniną min. 300 g.
Wymiary płachty powinny być powiększone minimum o 1 m z każdej strony w celu zakotwienia płachty w rowku kotwiącym.

Uszczelnienia stolarki okiennej

  1. HERTALAN PASKI
  2. HERTALAN EASY STICK